Kukulienka

Šarkaniáda 2017

7 Október 2017

Šarkaniáda 2017

Rubrika: Pozvánky |

Kukulienka pozýva všetky rusovské deti v sobotu 14.10. od 15:30 na tradičnú jesennú
Š a r k a n i á d u
Poďte si s nami púšťať šarkanov na letisku za Miestnym úradom,
smer PD Dunaj na Vývojovej ul. v Rusovciach.
Prineste si so sebou šarkanov.

Miesto konania: mapa.

Sobota, 7. Október, 2017, 8:51; Rubrika: Pozvánky.

nahor »