Kukulienka

Kukulienka volá

29 Október 2005

Kukulienka volá

Článok uverejnený v Rusovských novinách

„Kukulienka” volá- ráčte vstúpiť do nového Materského centra v Rusovciach

Istotne neušlo Vašej pozornosti, že sa po Rusovciach prechádza stále viac mamičiek so svojimi ratolesťami v kočíkoch. Je to krásny pohľad! Veď kto by sa netešil z malých utešených bábätiek. Aké tieto deti raz budú? Aký vzťah budú mať k rodičom, k priateľom, k Rusovciam? To v mnohom zavisí od ich okolia, od ich rodín a predovšetkým od ich matiek. Matky- šikovné mladé ženy, kotré z jedného dňa na druhý vymenili svoje zamestnanie a realizáciu za starostlivosť o deti. Úloha to nie je ľahká, veď treba vychovať múdreho, slušného a zdravého človiečika. Ale ako to docieliť, to mladú ženu nikto neučí, je neistá a má plnú hlavu otázok.

Navyše celodenná starostlivosť o dieťa je spojená s veľkým odriekaním. Žena prichádza o sebarealizáciu v zamestnaní, je izolovaná od okolia, nemá čas – stretávať sa s priateľmi, ísť vybaviť niečo na úrady, ísť na jazykový kurz, zacvičiť si , aby sa dala do poriadku po pôrode, alebo čo i len ísť na nákup bez toho, aby musela súčasne strážiť dieťa.

Vžiť sa do kože mladej matky dokáže len iná matka. Preto sme sa my, mladé ženy z Rusoviec rozhodli, že si budeme navzájom pomáhať a založili sme pre tieto účely Materské centrum s názvom Kukulienka, alebo inak klub pre matky s deťmi. .

Čo je materské centrum a aké sú jeho ciele….

Materské centrum vytvára priestor pre stretávanie sa ľudí – najmä matiek s deťmi a ich rodín. Jeho hlavným cieľom je dať možnosť ženám na materskej „dovolenke” a ich deťom prežiť tento čas tvorivo a plnohodnotne .

Materské centrum umožňuje matkám organizovane sa stretávať, konzultovať problémy rodiny s odborníkmi, vzdelávať sa a nadobúdať nové zručnosti, rozvíjať vlastné projekty, absolvovať rekvalifikačné kurzy a venovať sa ďalším záujmovým aktivitám.

Deti sa v spoločnosti svojich rovesníkov učia adaptovať v kolektíve, aby neskôr ľahšie zvládli nástup do materskej školy. Prostredníctvom materského centra dostávajú, podnetný a bezpečný priestor pre hru a aj organizovaný program.

Z právneho hľadiska je materské centrum neziskové občianske združenie. Rozvíja sa na základe dobrovoľnej práce mamičiek a s pomocou miestnej samosprávy, ktorá formou bezplatného prenájmu priestorov a finančnými dotáciami pomáha zabezpečiť fungovanie materského centra. Okrem toho si na chod centra matky zháňajú financie sami a to od sponzorov alebo prostredníctvom grantov. Tieto prostriedky slúžia na vybavenie centra, nákup hračiek, organizovanie spoločensko- kultúrnych podujatí, odmeny prednášateľom, vedenie agendy a organizovanie rozvojových aktivít.

Na Slovensku už funguje 56 materských centier, ktoré zastrešuje Únia materských centier.

Väčšina mestských častí v Bratislave už má svoje materská centrá a podarilo sa im rozbehnúť množstvo zaujímavých aktivít:

Programy pre deti: herňa, pohybové hry a cvičenia, výtvarné, divadelné a hudobné dielne, joga, kurzy cudzích jazykov, sezónne pobytové tábory

Programy pre ženy:

Poradenstvo pre matky – prednášky s odborníkmi z oblasti legislatívy a psychológie rodiny (napr. zmeny v oblasti sociálnych dávok, pracovno-právnych vzťahy, vymáhanie výživného, problémy v partnerstve, problémy s výchovou, zdravotné problémy, výživa, dojčenie, príprava na pôrod, starostlivosť o novorodenca, obete domáceho násilia), kurzy nadobúdania zručností, kurzy PC, kurzy cudzích jazykov, kurzy varenia, cvičenie s deťmi, kalenetika, aerobic, masáže, rady od kozmetičky, vizážistky, kaderníčky…

Program pre celé rodiny: vianočné besiedky, oslavy dňa detí, matiek a otcov, rekreačné pobyty pre celé rodiny, burzy šatstva, brigády v priestoroch obce, revitalizácia a budovanie detských ihrísk, realizácia projektov zameraných na integráciu rôznych sociálnych skupín

Materské centrum Kukulienka je otvorené od apríla tohto roku , každú stredu doobeda v priestoroch ZŠ. Máme za sebou prvé akcie – spoluorganizovanie fašiangového sprievodu v Rusovciach a oslavu dňa detí pre najmenších obyvateľov Rusoviec.

Už samotné stretnutia detí a matiek sú prínosom, spočiatku boli ostýchavé no dnes sa môžu mamičky pokochať pohľadom na svoje ratolesti, ktoré sa teraz dobre poznajú, a keď zaznie z úst mamičiek „Kukulienka kde si bola…” už vedia čo majú robiť – chytia sa za rúčky a spoločne v kruhu tancujú.

Momentálne sa snažíme nájsť si priestory, vyhovujúcejšie z hľadiska časového a veríme, že sa nám to za pomoci obce a jej predstaviteľov podarí. Veď činnosť, ktorú bude Materské centrum vykonávať bude prospešná nielen mladým rusovským rodinám ale aj celým Rusovciam. Musíme si totiž uvedomiť,že ak dnes vytvoríme mladým rodinám priestor na realizáciu a trávenie času v Rusovciach, vybudujeme v nich tak pozitívny vzťah k tomuto miestu, do ktorého iste neskôr s láskou investujú .

Rubrika: Médiá o nás | Comments Off

nahor »