Kukulienka

Rodinné centrum Kukulienka – Bratislava-Rusovce

Kto je kto

Kto je kto v OZ Kukulienka

Andrea – 2 deti – Daniel (2001), Adam (2004)
Andrejka je zakladateľkou a štatutárkou MC.

Katka – 2 deti – Veronika (2001), Barborka (2002)
Katka je zakladateľkou MC. V MC sa venuje hlavne  organizácii komunitných aktivít.

Dada – 3 deti – Silvia (1999), Miško (2001), Alenka (2002)
Dada je členkou od roku 2006. Venuje sa organizovaniu komunitných ativít . Píše články o činnosti a aktivitách MC.

Hilda – dcérky Laura (2004) a Lívia (2007)
Hilda je členkou od roku 2006. Hilda sa podieľa na organizovaní komunitných aktivít.

Monika – dcérka Ema (2004)
Monika je členkou od roku 2006. Venuje sa organizovaniu komunitných aktivít.

Palo – 3 deti – Silvia (1999), Miško (2001), Alenka (2002)
Palo je správcom webstránky. Je aj spoluorganizátorom komunitných aktivít.

Danka – 2 deti – Milan (1995), Ema (2004)
Danka je zakladateľkou MC Kukulienka.

Ingrid – 3 deti – Dávid (1995), Danko (2001), Ema (2003)
Ingridka je zakladateľkou MC Kukulienka.

nahor »