Kukulienka

Míľa pre mamu

13 Máj 2008

Míľa pre mamu

10.5.2008

Oslava Dňa Matiek je v dnešnej dobe jednoznačne tradíciou. Od roku 2004 sa organizuje Míľový pochod – pôvodne ako pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov v najväčšom počte ľudí tlačiacich kočíky v jednom čase na trati jednej Míle; dnes symbolický 1609 metrových pochod aj pre tých, čo deti nemajú – nepodmienený ničím iným ako láskou ku svojej mame.

Druhý rok sa takáto úžasná akcia konala aj v Rusovciach. Členovia OZ Kukulienka pripravili za pomoci Miestneho úradu a MP Ruseko trojhodinový kultúrny program venovaný všetkým mamám, starým mamám, budúcim mamičkám.

Medzi štvrtou a piatou hodinou popoludní sa za zvukov Hymny Míle pre mamu, piesni z dielne šesťnásobnej mamičky, vydalo na Míľový pochod priamo v Rusovciach 202 účastníkov, čím bol prekročený počet z roku 2007 o 45 malých aj veľkých spoluobčanov. Najmladšou účastníčkou bola 5 dňová Nela, najstaršia mala úctyhodných 79 rokov. Ďalším výnimočným výkonom bola Míľa mamičky čakajúcej na svoje bábätko – podľa odhadov lekárov sa jej malo narodiť práve v deň, keď s ním, ešte v brušku, prešla Míľu – pre seba, rovnako ako pre svoju mamu.

Počas akcie si mohli návštevníci pozrieť vystúpenia žiakov a žiačok rusovskej základnej a materskej školy, najmenších požiarnikov a DFS Gerulata. Všetci spolu pripravili pre všetky mamy a aj ostatných hostí rozmanitý program. Okrem toho sa deti mohli zabaviť pri tvorivých dieľňach, prispieť svojím „kúskom“ do mozaiky Rusovského znaku či pozrieť si výstavu ručných prác našich spoluobčanov.

Samozrejme nechýbalo občerstvenie z kuchýň mamičiek a babičiek, za ktoré sa ešte raz chceme aj touto cestou poďakovať pani Ebskej, Ondíkovej, Mančíkovej, Potznerovej, Kováčikovej, Urbanovej, Sopkovej, Barnovej a Plankenauerovej. Tri z nich si okrem nášho poďakovania odniesli aj cenu od sponzora p. Julky Geržovej – kozmetický balíček v hodnote 750 Sk.

Ani tento rok nebola Míľa pre mamu len Rusovskou akciou. Na ďalších 27 miestach po celom Slovensku sa tak ako u nás vydali na pochod stovky detí, mamičiek a ich príbuzných a všetci
spoločne prešli 11 829 kilometrov – spolu ich bolo totiž presne 7352 – malých, veľkých, najmenších aj najstarších. Všetkých však spájala najdôležitejšia osoba ich života – mama.

Verím, že každý z účastníkov tohtoročnej Míle pre mamu prežil krásne popoludnie spolu so svojimi najbližšími. Ak by si ho niekto chcel pripomenúť, môže si na tomto mieste stiahnuť Hymnu Míle pre mamu … možno vás na chvíľku vráti do krásneho popoludnia, kedy sme spoločne, v predvečer Dňa matiek, vzdali hold všetkým mamám.

Ďakujeme, že ste prišli a o rok … dovidenia.

Utorok, 13. Máj, 2008, 11:20; Rubrika: Čo sme spolu zažili.

nahor »