Kukulienka

Otvorenie ihriska pri MÚ Rusovce

22 Máj 2006

Otvorenie ihriska pri MÚ Rusovce

21.5.2006

Prvá fáza projektu revitalizácie detského ihriska bola ukončená fantastickou oslavou. Nové ihrisko a všetky zábavy, ktoré sme pripravili, si prišlo pozrieť viac ako 80 detí a ich rodičov.
Krátko po 16:30 krstná mama lanovej dráhy, pani učiteľka Madajová z MŠ, pretrhla pásku a deti sa mohli zaèať hrať. Nechýbala diskotéka, vyrábanie náhrdelníkov, športové súťaže (triafanie do plechoviek, kolky), kreslenie na papier či na asfalt. Deti si mohli vyrobiť vlastnú Kukulienkovskú čiapku.
Ďalšiu èasť programu si pripravili Rusovskí dobrovoľní požiarnici. Deti si mohli vyliezť na hasičské auto, vidieť malých hasičov v akcii alebo skúsiť trafiť prúdom vody do terča.
Program bol obohatený o divadielko, ktoré sponzorsky poskytla spoločnosť Mc Donald´s spolu s džúsmi a balónmi pre deti a maľovaním na tvár.
Krstná mama a p. Blahovcová z reštaurácie Stodola napiekla spolu s mamičkami koláčiky pre všetkých, ktorí sa s nami prišli zabaviť.
Mnoho rodičov finančne prispelo na druhú fázu revitalizácie ihriska a spolu sa na akcii vyzbieralo 3986 SK. Týmto chceme ešte raz poïakovať všetkým, ktorí prišli a zabávali sa s nami a aj tým, ktorí nám svojim finančným príspevkom pomohli v ďalšom kroku k revitalizácii nášho ihriska.

Na nasledujúcej stránke si môžete pozrieť pár fotografií z tejto krásnej oslavy.

Pondelok, 22. Máj, 2006, 8:57; Rubrika: Čo sme spolu zažili.

nahor »