Kukulienka

Ďakujem, že si mama

16 Apríl 2009

Ďakujem, že si mama

Rubrika: Správy |

V každom meste organizujú Míľu pre mamu mamičky, ktoré založili alebo vedú materské centrum. Sú to matky venujúce sa tejto aktivite popri svojej materskej dovolenke alebo práci, dobrovoľne a bez nároku na odmenu. Preto, lebo veria, že spolu dosiahnu niečo, čo je nezaplatiteľné a pre čo stojí obetovať sa a bojovať – krásny život pre svoje deti. Možnosti dosiahnuť to, čo sa im v tomto momente nedarí alebo o čo kedysi ako matky prichádzali.Žiadne materské centrum nemôže bez vhodných priestorov vykonávať svoje aktivity a napĺňať poslanie, pre ktoré bolo zriadené. Materské centrá poskytujú rodičom malých detí bezpečné prostredie, ponúkajú a vytvárajú program zameraný na vzdelávanie, relax, utužovanie vzťahov, trávenie voľného času spoločne s deťmi, poradenstvo. Rodičia a deti v nich nachádzajú svoje zázemie.
Materské centrá, keďže nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby dokázali platiť trhové ceny za prenájom priestorov ich riešia prípad od prípadu, na krátke alebo obmedzené obdobie, s rizikom, že o priestory môžu kedykoľvek prísť. A tak sa stáva, že napriek veľkej energii, času i nemalých prostriedkov venovaných do úprav interiéru, sa opäť a znova ocitajú „ na dlažbe” a začínajú odznova. Neustálym sťahovaním sa míňa množstvo dobrovoľníckej práce, ktorú do úprav priestorov mamičky a celé ich rodiny venujú.

Ďakujem, že si, mama je verejná zbierka, ktorej výťažok pomôže materským centrám zastávať svoju dôležitú úlohu v spoločnosti. Z vyzbieraných prostriedkov zakúpi pre členské materské centrá materiál na rekonštrukciu, rôzne rehabilitačné, didaktické a športové pomôcky, aby podporila vytváranie cenovo dostupného, bezbariérového a bezpečného priestoru pre rodičov s deťmi.

Podporiť nielen vaše materské centrum, ale hlavne myšlienku priestoru pre mamy a deti môžete zaslaním darcovskej SMS s textom DMS (medzera) MAMA na číslo 877 v sieti Orange a T-Mobile (cena darcovskej SMS je 1€), alebo zakúpením veselej magnetky v priestoroch herne MC Kukulienka na Balkánskej ulici (budova pošty). Viac informácii o zmysle zbierky a jej poslaní nájdete na www.materskecentra.sk.

Za mamy a ich deti vám srdečne ďakujeme!

Štvrtok, 16. Apríl, 2009, 10:22; Rubrika: Správy.

nahor »