Kukulienka

Šarkaniáda 2016

2 Október 2016

Šarkaniáda 2016

Rubrika: Pozvánky |

Kukulienka pozýva všetky rusovské deti v sobotu 8.10. od 15:30 na tradičnú jesennú
Š a r k a n i á d u
Poďte si s nami púšťať šarkanov na letisku za Miestnym úradom,
smer PD Dunaj na Vývojovej ul. v Rusovciach.
Prineste si so sebou šarkanov.

Miesto konania: mapa.

 

Nedeľa, 2. Október, 2016, 9:29; Rubrika: Pozvánky.

nahor »