Kukulienka

Lampiónový sprievod

4 November 2005

Lampiónový sprievod

3.11.2005
Lampiónového sprievodu sa na našu veľkú radosť zúčastnilo asi 70 detí a rodičov z Rusoviec. Trasa vysvieteného zástupu viedla spred Základnej školy na Vývojovej, cez Kovácsovú ulicu ku zdravotnému stredisku a po ulici Pohraničníkov do miestneho pohostinstva Stodola, kde pani majiteľka pripravila pre deti občerstvenie.
Zároveň sa tu konala výstava vyrezávaných tekvičiek. Najkrašie tekvičky boli ocenené a pani Blahovcová odovzdala autorom ceny. Žiačky zo základnej školy nám svojím speváckym vystúpením spríjemnili túto úžasnú akciu, ktorú si dúfam budúci rok v rovnako hojnom počte zopakujeme.
Piatok, 4. November, 2005, 8:52; Rubrika: Čo sme spolu zažili.

nahor »