Kukulienka

Šarkaniáda 2015

3 Október 2015

Šarkaniáda 2015

Rubrika: Pozvánky |

Kukulienka pozýva všetky rusovské deti v sobotu 10.10. od 15:30 na tradičnú jesennú

Š a r k a n i á d u

Poďte si s nami púšťať šarkanov na letisku za Miestnym úradom,
smer PD Dunaj na Vývojovej ul. v Rusovciach.
Prineste si so sebou šarkanov.

Sobota, 3. Október, 2015, 19:59; Rubrika: Pozvánky.

nahor »