Kukulienka

Herňa materkého centra – november 2014

2 November 2014

Herňa materkého centra – november 2014

Rubrika: Program herne |

Herňa v sobášnej sieni pri pošte je otvorená na pohranie:
Utorok: 9:30-11:30
Štvrtok: 9:30-11:30
Vstupné: 1,50 €/jednorázový vstup; 1,- €/permanentka  

Program herne:

4.11. Utorok – 8:30 Cvičenie mamičiek s deťmi 
                      - 9:30 Herňa
6.11. Štvrtok – 9:30 Herňa
9.11. Nedeľa – 16:30 Lampiónový sprievod, výstava tekvičiek (zraz pri cintoríne, masky)
11.11. Utorok – 8:30 Cvičenie mamičiek s deťmi 
                      - 9:30 Herňa
13.11. Štvrtok – 9:30 Herňa + Predstavenie produktov JUST (Zuzana Razsková)
18.11. Utorok – 8:30 Cvičenie mamičiek s deťmi 
                      - 9:30 Herňa + prednáška s ukážkami „Prvá pomoc“ (Slovenský Červený kríž)
20.11. Štvrtok – 9:30 Herňa
25.11. Utorok – 8:30 Cvičenie mamičiek s deťmi 
                      - 9:30 Herňa
27.11. Štvrtok – 9:30 Herňa + tvorivé dielne „Vyrobme si Mikuláša“

Kontakt a viac informácií: Ivana 0903-201 019

*  Zmena programu je vyhradená. Prípadné zmeny budú komunikované prostredníctvom facebook stránky www.facebook.com/MC_Kukulienka_Rusovce

Nedeľa, 2. November, 2014, 23:55; Rubrika: Program herne.

nahor »