Kukulienka

Herňa materského centra – október 2013

30 September 2013

Herňa materského centra – október 2013

Rubrika: Program herne |

Herňa v sobášnej sieni pri pošte je otvorená na pohranie:
Utorok: 9:30-11:30
Štvrtok: 9:45-11:30
Vstupné: 1,50 €/jednorázový vstup; 1,- €/permanentka  

Program herne:

1.10. Utorok – 8:30 Cvičenie
                     - 9:30 Herňa
3.10. Štvrtok – 8:45 Angličtina Hocus Lotus
                     - 9:30 – Herňa
5.10. Sobota – 15:30 Šarkaniáda
8.10. Utorok – 8:30 Cvičenie
                     - 9:30 Herňa
10.10. Štvrtok – 8:45 Angličtina Hocus Lotus
                     - 9:30 – Herňa
15.10. Utorok – 8:30 Cvičenie
                     - 9:30 Herňa
17.10. Štvrtok – 8:45 Angličtina Hocus Lotus
                     - 9:30 – Herňa
22.10. Utorok – 8:30 Cvičenie
                     - 9:30 Herňa + výtvarné dielničky na tému „Pani Jeseň“ (príspevok 1,5 € na materiál)
24.10. Štvrtok – 8:45 Angličtina Hocus Lotus
                     - 9:30 – Herňa
29.10. Utorok – 8:30 Cvičenie
                     - 9:30 Herňa
31.10. Štvrtok – 8:45 Angličtina Hocus Lotus
                     - 9:30 – Herňa

Kontakt a viac informácií: Ivana 0903-201 019

*  Zmena programu je vyhradená. Prípadné zmeny budú komunikované prostredníctvom facebook stránky www.facebook.com/MC_Kukulienka_Rusovce

Pondelok, 30. September, 2013, 8:30; Rubrika: Program herne.

nahor »