Kukulienka

Šarkaniáda 2013

27 September 2013

Šarkaniáda 2013

Rubrika: Pozvánky |

Kukulienka pozýva všetky Rusovské deti v sobotu 5.10. od 15:30 na tradičnú jesennú
Š a r k a n i á d u
Poďte si s nami púšťať šarkanov na letisku za Miestnym úradom,
smer PD Dunaj na Vývojovej ul. v Rusovciach.
Prineste si so sebou šarkanov.

Piatok, 27. September, 2013, 8:13; Rubrika: Pozvánky.

nahor »