Kukulienka

Týždeň pre rodinu

1 November 2007

Týždeň pre rodinu

Rubrika: Médiá o nás |

Článok uverejnený v Istropolitane

Do projektu neziskovej organizácie Návrat pod názvom „Dieťa potrebuje rodinu“, ktorý vyvrcholí v dňoch 5. – 9. novembra 2007 Týždňom pre rodinu, sa zapojilo aj Materské centrum Kukulienka v Rusovciach. Kampaň potrvá do 16. novembra 2007. V priestoroch materského centra Kukulienka sa 15. novembra uskutoční premietanie fi lmu Sedem magických rokov, ktorý ukazuje prostredníctvom experimentov, archívnych materiálov a autentických situácií zo života rodín dôležité momenty vo výchove detí. Upozorňuje na fakt, že rodičia sú v prvých rokoch života dieťaťa nenahraditeľní. Po fi lme alebo jeho časti bude nasledovať diskusia s p. Petríkovou, špeciálnou pedagogičkou a terapeutom a pestúnskou mamou, ktorá porozpráva o svojich skúsenostiach..

Štvrtok, 1. November, 2007, 9:20; Rubrika: Médiá o nás.

nahor »