Kukulienka

Otvorenie MC Kukulienka.

30 November 2005

Otvorenie MC Kukulienka.

Rubrika: Médiá o nás |

Článok uverejnený v Petržalských novinách

 

Mamičky z Rusoviec oslavovali otvorenie nového materského centra– Kukulienka.

V Rusovciach, v materskej škôlke na Vývojovej ulici je od začiatku októbra otvorené nové materské centrum Kukulienka. Vo svojej herni pre deti a klube pre rodičov víta každý štvrtok od 9. do 11.hod mamičky a oteckov na materskej dovolenke s deťmi do 6 rokov, a to nielen z Rusoviec.

„Naše materské centrum poskytuje priestor predovšetkým matkám – ženám, ktoré z jedného dňa na druhý vymenili svoje zamestnanie za starostlivosť o deti. Úloha je to krásna no súčasne náročná, veď treba vychovať múdreho, slušného a zdravého človiečika. Ako to docieliť, to mladú ženu nikto neučí, je z toho zmätená  a má plnú hlavu otázok. Navyše celodenná starostlivosť o dieťa  je spojená s veľkým odriekaním – žena príde o realizáciu v práci, je izolovaná od okolia, nemá kedy sa stretávať s priateľmi, ísť vybaviť niečo na úrady, navštíviť  lekára , zacvičiť si , aby sa dala do poriadku po pôrode, alebo čo i len ísť na nákup bez toho, aby musela súčasne strážiť dieťa.

Vžiť sa do situácie matky dokáže len iná matka a na to je určené stretávanie sa žien s deťmi v materskom centre. Zatiaľ čo sa deti spoločne hrajú maminy sa môžu porozprávať a poradiť  o všetkom čo ich trápi a teší.  V spoločnosti spriaznených duší si  oddýchnu od každodennej mravenčej práci v domácnosti. Navyše,  ak sa zapoja  do vytvárania a organizovania programu v klube a jeho riadenia , majú šancu obnoviť  svoje schopnosti z práce. Na druhej strane dieťatko sa stretne s rovesníkmi, učí sa  adaptácie v kolektíve a rozvíja nové zručnosti pri neznámych hračkách. Taktiež vidí mamu v spoločnosti a to je pre neho nové poznanie” vysvetľuje Andrea Čvapkova spoluzakladateľka občianskeho združenia Materské centrum Kukulienka.

Počas mesačného fungovania centra Kukulienka si maminy vytvorili  pravidelný program- tanec matiek s  deťmi,  masáže, detského kaderníka, knižnicu detských knižiek a burzu detského oblečenia. V budúcnosti by radi organizovali profesionálne pohybovo riekankové cvičenie, udržiavacie kurzy angličtiny, PC kútik a zaujímavé diskusie s odborníkmi.

Dňa 22.11. centrum okrem matiek s deťmi privítalo netradičných hostí a to poslancov so zamestnancami samosprávy Rusoviec, aby spoločne oslávili a oficiálne uviedli do života nového člena spomedzi rodiny materských centier. Starosta Rusoviec p. Dušan Antoš, symbolicky pokrstil materské centrum, zaželal mu veľa šťastia v jeho aktivitách. A tak sa aj touto formou potvrdila dôležitá  úloha  materského centra v občianskom živote a dostalo sa uznaniu  činnostiam, ktoré vyvíjajú matky na materskej dovolenke.

Streda, 30. November, 2005, 0:00; Rubrika: Médiá o nás.

nahor »