Kukulienka

Výťažok z vianočného predaja odovzdaný

15 Február 2012

Výťažok z vianočného predaja odovzdaný

Členovia občianskeho združenia Kukulienka ďakujú všetkým, ktorí si počas vianočných trhov zakúpili vianočné výrobky vyrobené deťmi a ich rodičmi a prispeli tak na rozvoj Základnej školy s materskou školou v Rusovciach. Výťažok z predaja činil 86€ a bol členmi OZ Kukulienka odovzdaný p. riaditeľke.

Ešte raz všetkým ďakujeme.

Rubrika: Správy | Comments Off

5 Február 2011

Darujte svoje 2% Kukulienke

OZ Kukulienka pre Vás organizuje už šesť rokov tradičné komunitné akcie, ako Fašiangový sprievod, Míľu pre mamu, MDD, Šarkaniádu, či Lampiónvý sprievod. Taktiež prevádzkuje herňu materského centra a organizuje ďalšie podujatia pre deti a mládež. Ak sa rozhodnete podporiť v tomto roku Kukulienku svojimi 2% z daní, požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2. o vykonanie ročného zúčtovania. 

Údaje z neho môžete vyplniť do nasledovného formulára .
Viac informácií o postupe nájdete tu.

Ďakujeme!

Rubrika: Správy | Comments Off

8 September 2010

10.9.2010 – Deň dobrovoľníctva


Čítajte viac »

Rubrika: Správy | Comments Off

15 Február 2010

Darujte svoje 2% Kukulienke

Ak sa rozhodnete podporiť v tomto roku Kukulienku svojimi 2% z daní, požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2. o vykonanie ročného zúčtovania a údaje z neho môžete vyplniť do nasledovného formulára .
Viac informácií o postupe nájdete tu.

Ďakujeme!

Rubrika: Správy | Comments Off

16 Apríl 2009

Program rusovskej Míle pre mamu

Už po tretíkrát sa v Rusovciach, v predvečer Dňa matiek, 9.mája 2009, uskutoční Míľa pre mamu. Tradičný pochod za materstvo, tento rok s podtitulom „Vytvorme priestor mamám a deťom” je nielen oslavou Dňa matiek, ale aj upozornením na bariéry, s ktorými matky počas svojho materstva bojojú – či už ide o bezbariérovosť pri kočíkovaní alebo zladenie práce a materských povinností keď sú deti väčšie.

Prídťe si aj vy spomenúť na svoju mamu, alebo ju priveďte 9.mája od 15:00 do Rusovského parku ku SĽUK-u na malú prechádzku, pestrý kultúrny program či dobrý koláčik. Príďte jej spolu s ostatnými povedať „Ďakujem, že si, mama”.

Predbežný progaram Míle pre mamu, 9.5.2009

Od 15:00 Registrácia účastníkov pochodu
15:00 Vystúpenie detí z tanečnej školy M. Kosorínovej
15:20-16:00 Vytvorme priestor mamám a deťom alebo Materstvo aktívne – ako sa venovať svojmu dieťaťku a zároveň robiť niečo pre seba
16:00 ŠTART Míle pre mamu (Míľu je možné prejsť do 17:00 hod)
16:00-17:00 Sprievodný program (maľovanie na tvár, HULA HOP, začarovaný koberec a iné aktivity pre deti)
17:00 Vystúpenie DFS Gerulata
17:30 Diskotéka pre všetkých

Akciu organizujeme pod záštitou MČ Rusovce a v spolupráci so SĽUK, PONTEO a MP Ruseko. Tešíme sa na vašu účasť!

Rubrika: Pozvánky, Správy | Comments Off

16 Apríl 2009

O Míli v Rusovciach – bude nás znova viac?

Oslava Dňa Matiek je v dnešnej dobe jednoznačne tradíciou. Od roku 2004 sa na Slovensku organizuje Míľový pochod – pôvodne ako pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov v najväčšom počte ľudí tlačiacich kočíky v jednom čase na trati jednej Míle; dnes symbolický 1609 metrový pochod aj pre tých, čo deti nemajú – nepodmienený ničím iným ako láskou ku svojej mame.
Počas podujatia Míľa pre mamu chcú mamičky upriamiť pozornosť verejnosti na to, že majú právo, česť i povinnosť vychovávať svoje deti v krásnom, zdravom, bezpečnom a slušnom prostredí.Míľa pre mamu 2009 bude preto vyvrcholením celoslovenskej dlhodobej kampane „Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom s podnázvom „Vytvorme priestor mamám a deťom” (apríl – jún 2009). Cieľom tejto osvetovej, mediálnej kampane je poukázať na bariéry, s akými sa rodičia a malé deti v spoločnosti stretávajú a nárokovať si ich odstránenie. Dať najavo, že mamy majú dôležitú úlohu v našej spoločnosti – nezabúdať na to, že sú to práve ony, kto vychová deti k láske, spravodlivosti a úcte k svojim blízkym, k svojmu okoliu a svojej krajine. Deti, z ktorých budú za štvrťstoročie profesori, doktori a za pár rokov možno aj ústavní činitelia riadiaci celú našu krajinu. Čo im mamy a my do vienka dáme, to sa nám potom vráti späť.
Do šiesteho ročníka Míle pre mamu sa zapojí 36 materských centier, ktoré pod záštitou Únie materských centier zorganizujú míľový pochod v 26 mestách a obciach na Slovensku:
V Banskej Bystrici, Bratislave, Bratislave – Rusovciach, Košiciach, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Novákoch, Považskej Bystrici, Šali, Trenčíne, Žiline, Dolnom Kubíne, Hriňovej, Lozorne, Malackách, Nižnej na Orave, Novej Bani, Prievidzi, Rohožníku, Senici, Sabinove, Snine, Zlatých Moravciach a Galante.

Rusovskú Míľu ako samostatné podujatie organizujeme po tretíkrát. Verím, že sa stane po tomto ročníku aj našou obecnou tradíciou. Že účastníkov, ktorých bolo v roku 2007 157 a o rok na to už 202 bude tento rok znova o zopár párov nôžok viac. Že vezmete svoje mamy, staré mamy a určite aj otcov a prídete do krásneho prostredia Rusovského parku vzdať im hold, povedať im ďakujem a stráviť s nimi príjemné chvíle.

Rubrika: Správy | Comments Off

16 Apríl 2009

Ďakujem, že si mama

V každom meste organizujú Míľu pre mamu mamičky, ktoré založili alebo vedú materské centrum. Sú to matky venujúce sa tejto aktivite popri svojej materskej dovolenke alebo práci, dobrovoľne a bez nároku na odmenu. Preto, lebo veria, že spolu dosiahnu niečo, čo je nezaplatiteľné a pre čo stojí obetovať sa a bojovať – krásny život pre svoje deti. Možnosti dosiahnuť to, čo sa im v tomto momente nedarí alebo o čo kedysi ako matky prichádzali.Žiadne materské centrum nemôže bez vhodných priestorov vykonávať svoje aktivity a napĺňať poslanie, pre ktoré bolo zriadené. Materské centrá poskytujú rodičom malých detí bezpečné prostredie, ponúkajú a vytvárajú program zameraný na vzdelávanie, relax, utužovanie vzťahov, trávenie voľného času spoločne s deťmi, poradenstvo. Rodičia a deti v nich nachádzajú svoje zázemie.
Materské centrá, keďže nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby dokázali platiť trhové ceny za prenájom priestorov ich riešia prípad od prípadu, na krátke alebo obmedzené obdobie, s rizikom, že o priestory môžu kedykoľvek prísť. A tak sa stáva, že napriek veľkej energii, času i nemalých prostriedkov venovaných do úprav interiéru, sa opäť a znova ocitajú „ na dlažbe” a začínajú odznova. Neustálym sťahovaním sa míňa množstvo dobrovoľníckej práce, ktorú do úprav priestorov mamičky a celé ich rodiny venujú.

Ďakujem, že si, mama je verejná zbierka, ktorej výťažok pomôže materským centrám zastávať svoju dôležitú úlohu v spoločnosti. Z vyzbieraných prostriedkov zakúpi pre členské materské centrá materiál na rekonštrukciu, rôzne rehabilitačné, didaktické a športové pomôcky, aby podporila vytváranie cenovo dostupného, bezbariérového a bezpečného priestoru pre rodičov s deťmi.

Podporiť nielen vaše materské centrum, ale hlavne myšlienku priestoru pre mamy a deti môžete zaslaním darcovskej SMS s textom DMS (medzera) MAMA na číslo 877 v sieti Orange a T-Mobile (cena darcovskej SMS je 1€), alebo zakúpením veselej magnetky v priestoroch herne MC Kukulienka na Balkánskej ulici (budova pošty). Viac informácii o zmysle zbierky a jej poslaní nájdete na www.materskecentra.sk.

Za mamy a ich deti vám srdečne ďakujeme!

Rubrika: Správy | Comments Off

12 Február 2009

Darujte svoje 2% Kukulienke

Ak sa rozhodnete podporiť v tomto roku Kukulienku svojimi 2% z daní, požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2. o vykonanie ročného zúčtovania a údaje z neho môžete vyplniť do nasledovného formulára. Viac informácií o postupe nájdete tu.

Ďakujeme!

Rubrika: Správy | Comments Off

nahor »